Publiskojamā informācija

Kārtības, līgumi un to izpilde, politikas, reģistri, dažādi dokumenti

Šajā sadaļā publicēta SIA "Rīgas meži" informācija, atbilstoši Rīgas domes iekšējiem noteikumiem nr. 4 "Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība", kā arī citi ar uzņēmuma darbību saistīti dokumenti.