Sadarbības projekti

SIA "Rīgas meži" īsteno uzņēmuma attīstībai nozīmīgus pētniecības un attīstības projektus, kā arī to veikšanai piesaista starptautisko finanšu instrumentu līdzekļus un sadarbojas ar partneriem kā Latvijā, tā ārvalstīs.

Būtiskākie projektu virzieni un mērķi: satelītdatu un mākslīgā intelekta izmantošana meža teritoriju uzraudzībā; bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un klimata pārmaiņu mazināšana; IT izmantošana meža kopšanas uzlabošanā, koku stādu kvalitātes uzlabošana un aizsardzība u.c.


Jaunaudžu kopšanas darbu kontroles automatizēta bezpilota gaisa kuģu sistēma (23-00-A01612-000005)


Automatizēta kokaudzētavu stādu attīstības, veselības, aizzēluma kontroles sistēmas izveidošana (23-00-A01612-000002)


Mežizstrādes automatizētas plānošanas algoritmu, datu apstrādes un analīzes IT rīka izstrāde (23-00-A01612-000004)


Dabai un cilvēkam nekaitīga skuju koku stādu aizsardzības līdzekļa pret dendrofāgo kukaiņu radītajiem bojājumiem izstrāde un aprobēšana (22-00-A01612-000019)


SWIFTT: Satelītdati dabas teritoriju uzraudzībai un mežu apdraudējumu monitoringam (101082732)