Līgumi ar pašvaldību un to izpilde

Deleģējuma līgumu izpilde (apvienots)


Meža zemes

Atskaites

Līgumi


Nekustamie īpašumi

Atskaites

Līgumi


Kultūras un atpūtas parks "Mežaparks"

Atskaites

Līgumi


Rīgas dārzi un parki

Izpilde

Līgumi