Pretkorupcijas pasākumi

Novērojot korupcijas vai interešu konflikta pazīmes SIA “Rīgas meži”, jāvēršas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Cilvēkresursu pārvaldē, tālrunis: 67026373.