Piekļūstamības paziņojums

SIA “Rīgas meži” (turpmāk – Sabiedrība) īsteno atbildīgu, godprātīgu un ilgtspējīgu uzņēmējdarbības praksi. Tāpēc saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 445) Sabiedrība apņemas veidot savus digitālos resursus piekļūstamus ikvienam lietotājam.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Sabiedrības tīmekļvietni www.rigasmezi.lv, kurai veikts vienkāršots digitālās vides piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – automatizētie testi atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajām vadlīnijām tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai.

Sabiedrības tīmekļvietne izstrādāta 2023. – 2024. gadā, bet publiski tā pieejama kopš 2024. gada marta. Pirmo reizi tās piekļūstamības novērtējums veikts 2024. gada 14. martā. To veica Sabiedrības Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļas sabiedrisko attiecību speciāliste Agnese Korbe.

Saskaņā ar veiktā piekļūstamības izvērtējuma rezultātiem tīmekļvietne atbilst MK noteikumos Nr. 455 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” minētajām prasībām daļēji. Konstatētās neatbilstības:

  • Tīmekļvietnes galvenais saturs nav nodalīts no citiem tās satura blokiem, kas apgrūtina navigāciju.

  • Atsevišķiem grafiskajiem elementiem (attēliem, ikonām u.c.) nav pievienotas tekstuālās alternatīvas vai tās ir pievienotas nekorekti.

  • Tīmekļvietnē ir integrēts kustīgs satura objekts jeb t.s. “karuselis”, ko nav iespējams apturēt.

  • Tīmekļvietnē publicētajiem video materiāliem nav pievienoti subtitri.

  • Lielākā daļa tīmekļvietnē publicēto pielikuma dokumentu (DOC, PDF, PPT, XLS u.c.) nav piekļūstami vai to piekļūstamība ir ierobežota.

Izvērtējuma apliecinājums

2024. gada piekļūstamības izvērtējums veikts 5 (piecām) SIA “Rīgas meži” tīmekļvietnes lapām, kas saskaņā ar “Google Analytics” datiem tiek apmeklētas visbiežāk. Ar šo izvērtējumu apliecinošu dokumentu var iepazīties ŠEIT.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu šīs tīmekļvietnes saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, aicinām sazināties ar Sabiedrības Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļu: [email protected].

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti uzlabojam gan šīs tīmekļvietnes piekļūstamību, gan saturu. Tomēr, ja konstatētas ar tās piekļūstamību saistītas nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai, ja Jums ir priekšlikumi tās satura un funkcionalitātes uzlabošanai, aicinām sazināties ar Sabiedrības Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļu: [email protected].

Pasta vēstules iespējams sūtīt SIA “Rīgas meži” Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļai, adrese: Ojāra Vācieša iela 6, k-1, Rīga, LV-1004. Mēs izskatīsim Jūsu sūtījumu un sniegsim atbildi 10 (desmit) darba dienu laikā. 

Sūdzību iesniegšana

Par šīs tīmekļvietnes piekļūstamību un funkcionalitāti ir atbildīga Sabiedrības Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa un Informācijas tehnoloģiju nodaļa. Sūdzību gadījumā iespējams nosūtīt elektronisku vēstuli: [email protected].

Ja Jūsu ieskatā neesam atbilstoši reaģējuši uz iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja vērsties Latvijas Republikas Tiesībsarga birojā.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010

Tālrunis: +371 67686768

E-pasts: [email protected]

Tīmekļvietne: www.tiesibsargs.lv

Ziņas par piekļūstamības paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums sagatavots 14.03.2024.