Mēs lepojamies!

Ilgtspējas indeksā 2023: ZELTA kategorija

Tikai otro gadu piedaloties “Ilgtspējas indeksā”, SIA "Rīgas meži" ieguva Zelta kategoriju. Tas pamatā ir labas korporatīvās pārvaldības rezultāts, jo viens no augstākajiem vērtējumiem (94,7% no 100% iespējamajiem) iegūts sadaļā “Stratēģija”. Tajā eksperti vērtē organizāciju pārvaldības principus, lēmumu pieņemšanas procesus, faktisko sniegumu un ietekmi.

Balva iegūta 2023. gada jūnijā.


Ilgtspējas čempions 2023

Balva par straujāko izaugsmi Ilgtspējas indeksā. Šī tiek piešķirta tam Ilgtspējas indeksa dalībniekam, kurš gada laikā šajā vērtējumā uzrādījis visstraujāko progresu. SIA "Rīgas meži" sniegums Ilgtspējas indeksā gada laikā uzlabojies par 20%.

Balva iegūta 2023. gada jūnijā.


"Ģimenei draudzīga darbavieta"

Šis statuss iegūts par darba un privātās dzīves līdzsvara veicināšanu SIA "Rīgas meži" un sabiedrībā kopumā.

Statuss iegūts 2023. gada augustā.


"Misija Nulle"

Iniciatīva "Misija Nulle" ir par kvalitatīvas, ilgtspējīgas darba kultūras attīstību gan organizāciju līmenī, gan arī Latvijā kopumā. Pievienojoties šai iniciatīvai, SIA "Rīgas meži" apliecina savas rūpes un atbildību par darbiniekiem – viņu drošība un veselība ir pirmajā vietā. SIA "Rīgas meži" mērķis ir pacelt ar darba drošību saistītos jautājumus vēl augstākā līmenī, gan smeļoties citu organizāciju pieredzē, gan daloties ar savu pieredzi.

Dalība kopš 2023. gada maija.


"Dažādības harta"

SIA "Rīgas meži" mērķis – atvērtas, drošas, iekļaujošas un iedvesmojošas darba vides izveide un nostiprināšana, kurā ikviens jūtas novērtēts un var pilnībā īstenot savu potenciālu. Tāpēc, pievienojoties "Dažādības hartai", SIA "Rīgas meži" apliecina, ka uzņēmums atbalsta dažādību un vienlīdzīgas iespējas gan mūsu organizācijā, gan mežsaimniecības nozarē, gan arī Latvijas darba tirgū kopumā. Vienlaikus SIA "Rīgas meži" nostiprina savas apņemšanās dažādības vadības jomā, kas ir ierakstītas uzņēmuma normatīvajos dokumentos, kā arī iegūstam iespaidīgu "sabiedroto" – īpaši atbildīgu organizāciju kopienu zināšanu un pieredzes apmaiņai, kam ir ļoti nozīmīga loma gan mūsu pašu izaugsmē, gan arī ilgtspējīgas sabiedrības pamatvērtību stiprināšanā.

Dalība kopš 2023. gada septembra.


"Nulles tolerance pret korupciju"

SIA "Rīgas meži" bija viena no pirmajām organizācijām Latvijā un pirmā nozarē, kas pievienojās biedrības "Sabiedrība par atklātību – Delna" un "CSR Latvia" iniciatīvai "Nulles tolerance pret korupciju"! Uzņēmumam tas ir svarīgi, jo gan ar dalību šajā iniciatīvā, gan ar praktisku rīcību skaidri un nepārprotami apliecinām: ""Rīgas meži" saudzīgi pret dabu, neiecietīgi pret korupciju!".

Lai nodrošinātu pilnīgu nulles toleranci pret korupciju, SIA "Rīgas meži" ir gan sistēma un dokumenti, gan regulāri notiek darbinieku mācības, teorija tiek ieviesta praksē.

Dalība kopš 2022. gada maija.