Vides izglītība "EkVidO"

Vides izglītības centrs un programma

"EkVidO" – "EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS" – SIA "Rīgas meži" vides izglītības programma ikvienam interesentam, lai iepazītu dabu, meklētu un atrastu tajā notiekošā likumsakarības.

"EkVidO" piedāvā zināšanu ieguvi, atpūtu un piedzīvojumus gan vides izglītības centrā Ogres pievārtē, gan galvaspilsētas un tās tuvumā esošajos mežos, kā arī Rīgas parkos. Programmas un centra mērķis ir daudzpusīgu zināšanu sniegšana par mežiem, dārziem un parkiem sabiedrībai, vienlaikus veicinot saudzīgu attieksmi pret dabas teritorijām, veselīgu dzīvesveidu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Nosaukumā "EkVidO" ir lakoniski paslēpti trīs vārdi – "EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS". Tie ir cieši saistīti jēdzieni, kas raksturo SIA "Rīgas meži" vides izglītības filozofiju un saturu.