Ilgtspēja

Atbildība pret cilvēkiem, vidi un nākotni


Mūsdienās uzņēmuma ilgtspēja ir atkarīga ne tikai no tā finansiālajiem panākumiem, bet jo īpaši no uzņēmuma iekšējo procesu un resursu pārvaldības kvalitātes. Tāpēc SIA "Rīgas meži" drosmīgi turpina strādāt ilgtspējas virzienā.

SIA "Rīgas meži" mērķis ir kļūt par nozares līderi. Turklāt vēlamies to panākt, ievērojot ilgtspējas principus, kurus esam definējuši mūsu Korporatīvās atbildības un ilgtspējas politikā, kā arī integrējam uzņēmuma darbībā.

Pirmkārt, SIA "Rīgas meži" stingri iestājas par atbildīgu, godprātīgu un ētisku komercpraksi. Otrkārt, apzinoties, ka SIA “Rīgas meži” ekonomiskā, sociālā un vides ietekme plešas daudz tālāk par tās pārvaldībā esošo teritoriju robežām, ar lielu atbildību rūpējamies par vides veselību un darbinieku labbūtību, kā arī mērķtiecīgi iesaistām savas ietekmes puses uzņēmumam nozīmīgu lēmumu pieņemšanā. Tieši ciešā mijiedarbībā ar ietekmes pusēm esam izstrādājuši un ieviesuši inovatīvu daudzmērķu zaļās infrastruktūras plānošanas un kopšanas pieeju, kas ir vērsta uz mežu, dārzu un parku teritoriju ilgtspējas palielināšanu.

SIA "Rīgas meži" spēruši arī lielus un pārliecinošus soļus ilgtspējīgu inovāciju ieviešanā un attīstībā, iesaistoties arī dažādu starptautisku projektu īstenošanā. Tajos izstrādātajiem risinājumiem būs nozīmīga loma mūsu darbības efektivitātes uzlabošanā, kā arī SIA “Rīgas meži”, Rīgas valstspilsētas, Latvijas un Eiropas kopējo klimata mērķu sasniegšanā.

Attēlā ir priedes pumpuri un skujiņas

Mūsu prioritātes ilgtspējas jomā

Atbilstoši ANO Ilgtspējīgas attīstības programmas mērķiem

Attēlā ir Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības astotais mērķis - cienīgs darbs un ekonomiskā izaugsme. To raksturo sarkans fons, balti burti un trīs stabiņi virs kuriem ir augšupejoša bulta

Cienīgs darbs un ekonomiskā izaugsme

Veicināt noturīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, pilnīgu un produktīvu nodarbinātību, kā arī cilvēka cienīgu darbu visiem.

Attēlā ir Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības divpadsmitais mērķis - atbildīgs patēriņš un ražošana. To raksturo brūngans fons, balti burti un bezgalības zīme

Atbildīgs darbs un patēriņš

Nodrošināt ilgtspējīgus patēriņa paradumus un ražošanas modeļus.

Attēlā ir Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības trīspadsmitais mērķis - rīcība klimta jomā. To raksturo zaļš fons, balti burti un zaļgana zemeslode uz balta acs formāta fona

Rīcība klimata jomā

Veikt steidzamus pasākumus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un to ietekmi.

Attēlā ir Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības piecpadsmitais mērķis - dzīvība uz zemes. To raksturo gaiši zaļš fons, balti burti un ilustratīvs zemes, koka un trīs putnu attēlojums

Dzīvība uz zemes

Aizsargāt, atjaunot un veicināt sauszemes ekosistēmu ilgtspējīgu izmantošanu, ilgtspējīgi apsaimniekot mežus, apkarot pārtuksnešošanos un novērst zemes degradāciju, veicināt tās atjaunošanu un apstādināt bioloģiskās daudzveidības izzušanu.

Attēlā ir priedes stādiņi

"Rīgas mežu fonds"

Lai veicinātu klimatneitralitāti, aizsargātu dabu, piesaistītu finansējumu un sadarbotos ar partneriem, 2023. gada aprīlī izveidots nodibinājums "Rīgas mežu fonds".

Lasīt vairāk
Attēlā ir priedes pumpuri