Nekustamais īpašums

Nekustamo īpašumu noma saimnieciskās darbības nodrošināšanai

Nekustamo īpašumu iznomāšanas, nomāšanas un apbūves tiesības piešķiršanas kārtība

Publiskojamā informācija par nekustamajiem īpašumiem, atbilstoši Rīgas domes noteiktajam

Saskaņā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldība vienotas informācijas publiskošanu, SIA “Rīgas meži” sniedz informāciju (saites uz Rīgas domes mājaslapu):

Veidlapas