Aktuālākās meža kopšanas

Meža kopšanu un mežizstrādi "Rīgas meži" veic atbilstoši iegūtajiem starptautiskajiem sertifikātiem, kas apliecina videi draudzīgu, ekonomiski pamatotu, sociāli atbildīgu un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu.

Aktuālākā informācija par meža kopšanas un mežizstrādes darbiem