SIA "Rīgas meži" atsāks ainaviski vērtīgu meža teritoriju veidošanu un meža kopšanu pie Baltezera, Juglas mežniecībā

Attēlā ir informācija par meža kopšanas darbiem - to mērķi, plānotais laiks, platība, teritorija, darbu secība, kā arī aicinājums darbu laikā būt piesardzīgiem.

Februāra vidū SIA “Rīgas meži” atsāks veidot ainaviski vērtīgas jeb rekreācijas teritorijas un meža kopšanu starp Baltezera ciemu un dzelzceļa līniju “Rīgas – Lugaži – Valsts robeža” (Ropažu novads, Juglas mežniecība, Krievupes apgaita, daļa 209. kvartāla).

Ainaviski vērtīgo teritoriju veidošana un meža kopšana notiks mežistrādes darbu ietvaros, atbilstoši Rīgas pašvaldības apstiprinātajam “Meža apsaimniekošanas plānam”, kā arī meža ainavu ekoloģiskajam plānam un teritorijas dizaina plānam.

  • Darbu mērķi: meža ainavas veidošana un meža kopšana, dabas vērtību saglabāšana, rekreācijas iespēju attīstība, mežaudzes pēctecīgas atjaunošanas nodrošināšana.

  • Plānotais darbu laiks: 2024. gada februāra vidus – 2024. gada rudens  (atkarībā no laikapstākļiem).

  • Darbu platība: 16,5 ha.

Darbu laikā lūgums būt piesardzīgiem, netuvoties teritorijai un tehnikai!

Pirms darbu veikšanas, 2022. gada sākumā tieši šai teritorijai izveidots mežaudzes funkcionālais zonējums, kas ietver ainaviski vērtīgās jeb rekreācijas teritorijas. Šajā zonējumā izcelti ainavu elementi, kā arī ņemtas vērā meža vērtības un rekreācijas iespējas.

Šīs mežaudzes daļā darbi jau veikti 2022. gada pirmajā pusē (tuvāk Priedkalnei).

Pirms mežizstrādes darbu atsākšanas “Rīgas meži” iepazīstina ar mežaudzes funkcionālo zonējumu un ar plānotajiem darbiem:

Ainaviski vērtīgā jeb rekreācijas teritorija: darbu mērķis ir uzlabot atpūtas iespējas iedzīvotājiem, kā arī nodrošināt meža masīvam raksturīgās priedes, kā galvenā koka saglabāšanu un attīstību. Šajās vietās tiks saudzētas vecākās priedes un radīti labvēlīgāki apstākļi jaunajām priedēm, kā arī tiks saglabāti koki ar putnu ligzdām un dobumiem.

Ainaviskās teritorijas tiks veidotas, lai mazinātu koku konkurenci un palielinātu audzes noturību pret vēju un sniegu.

Šīs teritorijas ir nozīmīgas no cita meža nekoksnes vērtības viedokļa, jo te ir iedzīvotāju iecienītas sēņošanas, ogošanas un brīvā laika pavadīšanas vietas.

Veicot saudzīgākus mežistrādes darbus, pamežā tiks saglabāti kadiķi, mežābeles, paaugas ozoli, egles, priedes un otrā stāva egles. Savukārt vietās, kur tiks veikti citi darbi, paredzēts izcirst priežu mežam neraksturīgos un traucējošos (invazīvos) krūmus un kokus – kļavu, bērzu un vārpaino korinti.

Darbu veids: izlases cirte. To veic, lai nodrošinātu labākus augšanas apstākļus, vairāk gaismu jaunajiem kokiem un veicinātu meža dabīgu atjaunošanos. Daļā teritorijas mežaudze tiks vienmērīgi izretināta, t.sk. tiks izveidoti seši līdz 0,2 ha lieli atvērumi. Tajos izcirtīs neatbilstošos kokus un krūmus, tādējādi veicinot mežaudzes atjaunošanos.

Darbu secība: meža ceļu sagatavošana transporta vajadzībām, pameža tīrīšana, koku ciršana, kokmateriālu izvešana, daļēja zaru savākšana un izvešana, ceļu infrastruktūras sakārtošana.

Darbi var notikt vienlaikus vai neatbilstošu laikapstākļu dēļ var tikt uz laiku apturēti.

#BaltezeraMežaKopšana #KrievupesApgaita #JuglasMežniecība 


Par SIA “Rīgas meži”

SIA “Rīgas meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums. Tas rūpējas par 62 000 ha mežiem, 453 ha Rīgas parkiem un apstādījumiem, kā arī par 367 ha kultūras un atpūtas parku “Mežaparks” un par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai.

Uzņēmumā ir Juglas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava “Norupe” un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmumam ir vides izglītības centrs un programma “EkVidO” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS”.

Uzņēmuma objekti un teritorijas atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.

Uzņēmums ievēro labas korporatīvās pārvaldības principus. “Rīgas meži” ieguvuši starptautiskus sertifikātus, kas apliecina videi draudzīgu, ekonomiski pamatotu, sociāli atbildīgu un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu.

2021.gadā “Rīgas mežiem” Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Tāpat 2021.gadā uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”.

2023.gadā “Rīgas meži” otro reizi uzņēmuma vēsturē piedalījās Ilgtspējas indeksā – ierindojās Zelta kategorijā, kā arī saņēma balvu “Ilgtspējas čempions” par straujāko izaugsmi Ilgtspējas indeksā.

Lai veicinātu klimatneitralitāti un aizsargātu dabu, 2023.gadā izveidots nodibinājums “Rīgas mežu fonds”. Šajā pašā gadā uzņēmums pievienojās iniciatīvai “Misija Nulle”, kā mērķis ir rūpēties par “Rīgas mežu” darbiniekiem, viņu veselību un drošību, kā arī parakstīja Latvijas Dažādības hartu.

Papildinformācijai:

Ieva Bērziņa

“Rīgas meži”, Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa

29215857, [email protected]

www.rigasmezi.lv

https://www.facebook.com/RigasMezi

https://www.facebook.com/RigasDarziParki

https://www.facebook.com/EkVidO2/

https://www.facebook.com/parksmezhaparks/

Citi raksti

Skatīt visus

Pieci cilvēki stāv pie plāksnes uz molberta, blakus plīvo karogs, fonā ēka

20.05.2024.

RĪGAS MEŽI atklāj galvaspilsētas krāsainās puķu dobes

“Krāsainas kā pasakas būs šīs vasaras Rīgas puķu dobes, kuras veido SIA “Rīgas meži” darbinieki,” to 2024. gada vasaras puķu dobju atklāšanas pasākumā 20. maijā “Krāsainā pirmdiena” uzsvēra...

Rīgas mežu logo

17.05.2024.

RTU arhitektūras studenti izstrādā idejas ilgtspējīgai RĪGAS MEŽU teritorijas attīstībai Mangaļsalā

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) arhitektūras studenti, atsaucoties SIA “Rīgas meži” aicinājumam, izstrādā ilgtspējīgas attīstības priekšlikumus uzņēmuma īpašumā esošās Mangaļsalas teritorijai,...

16.05.2024.

RĪGAS MEŽI uzsāk meža kopšanu Juglas mežniecībā, Ropažu novadā, pie Skuķīšiem

2024. gada maija otrajā pusē SIA “Rīgas meži” sāks ainaviski vērtīgu jeb rekreācijas teritoriju veidošanu un meža kopšanu meža masīvā Juglas mežniecībā, Ropažu novadā, pie Skuķīšiem (starp Tumšupi...