SIA "Rīgas meži" atsāk meža kopšanu Baltezera kokaudzētavas apkārtnē, Ādažu pagastā

Attēlā ir mežizstrādes darbu plakāts ar informāciju par darbu norisi, platību, secību, karti, kā arī aicinājums netuvoties tehnikai

SIA “Rīgas meži” atsāk meža kopšanas darbus Baltezera kokaudzētavas apkārtnē, Ādažu pagastā. uzņēmuma Juglas mežniecībā, Bukultu apgaitā (105., 106., 107. un 108. kvartāli).

Šie darbi ir turpinājums pagājušajā gada rudenī uzsāktajiem darbiem mežaudzes blokā Ādažu pagastā, Baltezera kokaudzētavas apkārtnē (starp Tallinas šoseju un Zušu purvu), Garkalnes pagastā, starp Ataru ezeru un Lielo Jūgezeru, kā arī starp Lielo Jūgezeru un Līņezeru.

Par meža kopšanu Baltezera kokaudzētavas apkārtnē

 • Darbu mērķi: meža ainavas kopšana; jaunu priedīšu atjaunošanās veicināšana; dabas vērtību, sēņošanas un ogošanas iespēju saglabāšana; rekreācijas iespēju attīstība.

 • Darbu plānotais laiks: 2024.gada pavasaris (zaru pievešana un šķeldošana var notikt vēlāk).

 • Darbu platība: ap 100 ha.

 • Darbu plānotā secība: meža ceļu sagatavošana atbilstoši transporta vajadzībām;  pameža tīrīšana; koku ciršana; kokmateriālu izvešana; daļēja zaru savākšana un izvešana; ceļu infrastruktūras sakārtošana. Darbi var notikt vienlaikus vai neatbilstošu laikapstākļu dēļ var tikt uz laiku apturēti, t.sk. zaru pievešana un šķeldošana.

Meža kopšana notiek atbilstoši normatīvajiem aktiem un uzņēmuma “Meža apsaimniekošanas plānam” (MAP), kurā lielāka nozīme piešķirta bioloģiski vērtīgajām, kā arī  dabas un rekreācijas teritorijām.

Tāpat darbi notiek atbilstoši šim meža masīvam īpaši izveidotajam ainavu ekoloģiskajam plānam un meža ainavu dizaina plānam. Veicot darbus tiek ievēroti atbildīgas un ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas principi, ko nosaka “Rīgas mežiem” piešķirtie starptautiskie sertifikāti.

Meža masīvs ap Baltezera kokaudzētavu ir īpašs ar to, ka te ir salīdzinoši daudz bioloģiski vērīgi meža nogabali t.sk. tādi, kuros meža kopšana netiks veikta. Tos iecienījuši dabas baudītāji gan aktīvai un mierīgai atpūtai, gan ogošanai un sēņošanai. Tāpat te ir īpaši vērtīgi vecie, lielo dimensiju koki, kā arī dobumaini un ekoloģiski koki, kuriem kopšanas darbu laikā tiks pievērsta īpaša uzmanība, t.sk. ap tiem tiks veidota saudzējoša “telpa”.

Pirms meža darbiem tieši šai teritorijai izstrādāts mežaudzes funkcionālais zonējums – bioloģiski vērtīgās teritorijas un ainaviski vērtīgās teritorijas. Ainavu dizaina plāna zonējumā izcelti ainavu elementi, ņemtas vērā meža vērtības, rekreācijas iespējas u.c.

Jāpiebilst, ka arī iepriekš – 2022./2023.gadā, daļā mežaudzes Baltezera kokaudzētavas apkārtnē jau veikta meža kopšana. To rezultātā iztīrīts pamežs, radīta patīkama mežaudzes ainava u.c., savukārt izveidotajos atvērumos dabiski iesējušās un ieaugušas jaunās priedītes.

Darbu veikšana lielākā meža masīvā pa daļām, kā tie notiek Bukultu un Kalngales apgaitās, veicina pakāpenisku, sistēmisku, paredzamu un arī dabisku meža atjaunošanos.  

Par darbiem un mežaudzes funkcionālo zonējumu

Mežaudzes funkcionālais zonējums:

 • Bioloģiski vērtīga teritorija: darbu mērķis ir aizsargāt un saglabāt šo teritoriju, kurai ir augsta bioloģiskā vērtība un kurā ir dabiskie biotopi. Tādēļ, atbilstoši MAP un biotopu ekspertu atzinumiem, te noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi un aizliegumi – koku ciršana tiks veikta tikai gadījumos, ja tā būs nepieciešama infrastruktūras uzturēšanai, iepriekš to saskaņojot ar dabas aizsardzības speciālistu.

 • Ainaviski vērtīgā jeb rekreācijas teritorija: tai ir būtiska loma no meža nekoksnes vērtību viedokļa – šajā teritorijā ir ainaviski nozīmīgas vietas, tās ir iecienītas atpūtai, ogošanai un sēņošanai. Tādēļ darbu mērķis ir ilgtermiņā saglabāt nekoksnes vērtības un to pieejamību sabiedrībai.

  Tāpat šajā teritorijā tiek veicināta priedes dabiska atjaunošanās un mežaudzes dabiska nomaiņa ilgtermiņā. 

  Ainaviski vērtīgajā teritorijā kopšanas cirtes plānotas, lai nodrošinātu optimālus augšanas apstākļus spēcīgākajiem kokiem – vairāk gaismas un vietas, lai attīstītos stiprāka un pret ārējiem vides un bioloģiskiem faktoriem (vējgāzes, snieglauzes, kaitēkļi) noturīgāka mežaudze.

Atbilstoši meža  kopšanas mērķiem, četros kvartālos (105., 106., 107. un 108.) paredzēti divi cirsmu veidi

 • Izlases cirte: lai nodrošinātu labākus apstākļus un labāku gaismas piekļuvi jaunajiem kokiem, mežaudze tiek vienmērīgi izretināta. Lai nākotnē veidotu veselīgu mežu, mežaudzes šķērslaukums (biezība) netiek samazināta tiktāl, ka tā kļūst mazāka par kritisko šķērslaukumu (biezību) un vietās, kur ir pārklāšanās ar pilsētas aizsargjoslu kritiskais šķērslaukums reizināts ar koeficientu 1,5.

 • Kopšanas cirte: lai veicinātu koku augšanu, uzlabotu mežaudzes sastāvu un veselību, tiek izcirsti neatbilstošie vai traucējošie koki (mežaudzes sastāva un paliekošo koku augšanas apstākļu uzlabošanai, kur mežaudzes šķērslaukums (biezība) netiek samazināta tiktāl, ka tā kļūst mazāka par minimālo šķērslaukumu).

Darbu laikā lūgums ievērot piesardzību un netuvoties tehnikai!

#BaltezeraKokaudzētva #BukultuApgaita #JuglasMežniecība #MežaKopšana


Par SIA “Rīgas meži”

SIA “Rīgas meži” ir 2008. gadā dibināts pašvaldības uzņēmums. Tas rūpējas par apm. 62 tūkst. ha mežiem, 453 ha Rīgas parkiem un apstādījumiem, kā arī par 367 ha kultūras un atpūtas parku “Mežaparks” un par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai.

Uzņēmumā ir Juglas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava “Norupe” un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmumam ir vides izglītības centrs un programma “EkVidO” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS”.

Uzņēmuma objekti un teritorijas atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.

Uzņēmums ievēro labas korporatīvās pārvaldības principus. “Rīgas meži” ieguvuši starptautiskus sertifikātus, kas apliecina videi draudzīgu, ekonomiski pamatotu, sociāli atbildīgu un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu.

2021. gadā “Rīgas mežiem” Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Tāpat 2021. gadā uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”.

2023.gadā “Rīgas meži” otro reizi uzņēmuma vēsturē piedalījās Ilgtspējas indeksā – ierindojās Zelta kategorijā, kā arī saņēma balvu “Ilgtspējas čempions” par straujāko izaugsmi Ilgtspējas indeksā.

Lai veicinātu klimatneitralitāti un aizsargātu dabu, 2023. gadā izveidots nodibinājums “Rīgas mežu fonds”. Šajā pašā gadā uzņēmums pievienojās iniciatīvai “Misija Nulle”, kā mērķis ir rūpēties par “Rīgas mežu” darbiniekiem, viņu veselību un drošību, kā arī parakstīja Latvijas Dažādības hartu.

Papildinformācijai

Ieva Bērziņa

“Rīgas meži”, Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa

29215857, [email protected]

www.rigasmezi.lv

https://www.facebook.com/EkVidO

https://www.facebook.com/RigasDarziParki

https://www.facebook.com/RigasMezi

https://www.facebook.com/ParksMezaparks

Citi raksti

Skatīt visus

Sarunu festivāla LAMPA plakāts

18.06.2024.

RĪGAS MEŽI sarunu festivālā LAMPA aicina uz diskusiju “Vai var pārdot svaigu gaisu?”

“Koksne mežā nav vienīgā vērtība! Atbildīgs meža apsaimniekotājs plāno un uztur arī citas dabas vērtības, no kurām ir vai nākotnē būs iespējams nopelnīt,” tā apgalvo SIA “Rīgas meži” valdes...

Bērna zīmējums

17.06.2024.

RĪGAS MEŽI sadarbībā ar Ziedoņa muzeju izsludina Krāsaino pasaku atstāstu un zīmējumu konkursu

SIA “Rīgas meži” sadarbībā ar Ziedoņa muzeju aicina bērnus piedalīties Krāsaino pasaku atstāstu un zīmējumu konkursā. Tajā jo īpaši tiek aicināti piedalīties Rīgas dažādu apkaimju un biedrību...

Pieci cilvēki stāv pie plāksnes uz molberta, blakus plīvo karogs, fonā ēka

20.05.2024.

RĪGAS MEŽI atklāj galvaspilsētas krāsainās puķu dobes

“Krāsainas kā pasakas būs šīs vasaras Rīgas puķu dobes, kuras veido SIA “Rīgas meži” darbinieki,” to 2024. gada vasaras puķu dobju atklāšanas pasākumā 20. maijā “Krāsainā pirmdiena” uzsvēra...