Zemes gabalu daļu Rīgas valstspilsētas pašvaldības parku un apstādījumu teritorijās zemes nomas tiesību izsole sezonas tirdzniecības īstenošanai 2023.gadā (atkārtota izsole)

Virsraksts Zemes gabalu daļu Rīgas valstspilsētas pašvaldības parku un apstādījumu teritorijās zemes nomas tiesību izsole sezonas tirdzniecības īstenošanai 2023.gadā (atkārtota izsole)