Izsole “Par Rīgas pašvaldībai piederošā zemes gabala zemes vienības daļas 18 m2 un 18m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 Mežaparkā iznomāšanu”

Virsraksts Izsole “Par Rīgas pašvaldībai piederošā zemes gabala zemes vienības daļas 18 m2 un 18m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 Mežaparkā iznomāšanu”