AUGOŠU KOKU CIRSMU FONDA IZSOLE Tīreļu, Daugavas un Katrīnas mežniecībās

Piedāvājuma iesniegšana:

Virsraksts AUGOŠU KOKU CIRSMU FONDA IZSOLE Tīreļu, Daugavas un Katrīnas mežniecībās
Izsoles veids Mutiskā izsole klātienē. Tā notiks otrdien, 2023.gada 12.decembrī, plkst. 10.00, SIA "Rīgas meži" birojā, O.Vācieša ielā 6, k-1, Rīgā

Izsoles rezultāti:

Izsole ir noslēgusies. Atbilstoši izsoles rezultātiem par augošu koku cirsmu fondu no Tīreļu, Daugavas un Katrīnas mežniecībām atzīstami sekojoši uzvarētāji:

Katrīnas mežniecība:

  • 55. kvartālam: SIA "Hronoss AZ"

  • 78. kvartālam: bez rezultāta

  • 46. kvartālam: SIA "Hronoss AZ"

Daugavas mežniecība:

  • 34. kvartālam: SIA "Laskana-mežs"

  • 339., 340. kvartālam: SIA "Laskana-mežs"

Tīreļu mežniecība:

  • 135. kvartālam: bez rezultāta

  • 145., 149. kvartālam: bez rezultāta

Tīreļu mežniecības Olaines iecirknis:

  • 18. kvartālam: SIA "Laskana-mežs"