Ilgtspējas pārskati

Uzņēmuma vērtību mūsdienās veido ne tikai tā finanšu rādītāji – peļņa, apgrozījums un kapitāla vērtība. Tikpat nozīmīga loma ir arī nefinanšu rādītājiem, kas atspoguļo tā sniegumu ilgtspējas jomā, tostarp attieksmi pret darbiniekiem, apkārtējo vidi un vietējo kopienu. 

SIA “Rīgas meži” ilgtspējas pārskati uzskatāmi demonstrē uzņēmuma ambīcijas ilgtspējas jomā, kā arī apliecina tā progresu nozīmīgākajos ilgtspējas aspektos.

Pārskatos ietverto datu kvalitāti, caurspīdīgumu un salīdzināmību nodrošina starptautisko ilgtspējas ziņošanas standartu vadlīniju ievērošana dokumentu izstrādē.

2022.gada Ilgtspējas pārskats uzskatāmi apliecina uzņēmuma ambīcijas ilgtspējas jomā un progresu tās nozīmīgākajos aspektos! Īpaši svarīgi, ka ar 2022.gada pārskatu esam spēruši būtisku soli tālāk. Proti, dokumentā integrēta arī liela daļa Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvas (CSRD) prasību un Eiropas ilgtspējas ziņošanas standartu (ESRS) prasību.

Tāpat esam uzsākuši pāreju uz jauno ilgtspējas ziņošanas praksi. SIA "Rīgas meži" mērķis ir uzsākt pilna apjoma nefinanšu ziņošanu jau no 2025.gada.

Attēlā ir priedes stādiņi
Ilgtspējas pārskats par 2022.gadu

Ilgtspējas pārskats par 2022.gadu uzskatāmi apliecina uzņēmuma ambīcijas ilgtspējas jomā un progresu tās nozīmīgākajos aspektos. Īpaši svarīgi, ka ar 2022.gada pārskatu esam spēruši būtisku soli tālāk. Proti, dokumentā integrēta arī liela daļa Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvas (CSRD) prasību un Eiropas ilgtspējas ziņošanas standartu (ESRS) prasību.


Ilgtspējas pārskats par 2021.gadu

Pirmais SIA "Rīgas meži" Ilgtspējas pārskats tika sagatavots par 2021.gadu. Šis gads uzņēmumā raksturojams kā kardināls pagrieziena punkts ilgtspējīgas attīstības, labas pārvaldības, korporatīvās sociālās atbildības, atklātības, pretkorupcijas u.c. jomās.