Mežizstrādes automatizētas plānošanas algoritmu, datu apstrādes un analīzes IT rīka izstrāde rūpnieciskā pētījuma ietvaros, nodrošinot alternatīvu, inovatīvu un ekonomiski pamatotu risinājumu regulāra atvēruma kailciršu un izlases ciršu metodēm, balstoties uz optimālu ekosistēmu pakalpojumu sniegšanas modeli mežsaimniecībā

Pēdējo reizi atjaunots:

Par projektu

Projekta numurs: 23-00-A01612-000004

Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2023. – 31.05.2025.

1/2
2/2

Projekta mērķis: veicināt meža daudzpusīgās ekosistēmas inovatīvu un ekonomiski pamatotu meža apsaimniekošanas plānošanu, īpaši pilsētu un pilsētām pieguļošo mežu ekosistēmās, pielietojot mūsdienīgas metodes un IT sniegtās iespējas. Tādējādi papildinot mežu apsaimniekošanu ar jaunu elementu, kas var padarīt dabai draudzīgāku meža apsaimniekošanu un interešu sabalansēšanu.

Par projektu: ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātei (LBTU), sadarbojoties ar astoņiem partneriem, ir uzsākts projekts IT rīka izstrādē, kas palīdzēs mežu īpašniekiem plānot meža apsaimniekošanu, lai nodrošinātu zinātniski pamatotu un praksē pārbaudītu meža daudzpusīgo ekosistēmas pielietojumu. Projektā iesaistīti ir visu trīs galveno interešu pārstāvju grupas: zinātnieki, mežu apsaimniekotāji un nevalstiskās organizācijas kā sabiedrības pārstāvji.

Projekts sniegs ieguldījumu uz videi draudzīgu principu balstītas mežkopības attīstībā, kā arī medniecībā, jo tiks gūtas zināšanas un tehnoloģijas, lai organizētu medību saimniecības medījamo dzīvnieku populācijas regulēšanai augstvērtīgās dabas un rekreācijas teritorijās.

Projekts “Dabai draudzīga mežsaimniecība” nodrošinās ar zināšanām un mūsdienīgiem rīkiem pielietotu stratēģisku pieeju un īstenotu konkrētus pasākumus, lai ieviestu dabai draudzīgu mežu apsaimniekošanas plānošanu un izmantošanu praksē.

Sasniedzamais rezultāts: tiks izstrādāta atvērta koda platforma/programma, kas būs brīvi pieejama visiem meža apsaimniekotājiem un izmantojama meža apsaimniekošanas plānu izstrādē.

Lai to sasniegtu, tiks īstenotas šādas aktivitātes:

  • Tiks izstrādāts inovatīvs rūpnieciskais pētījums, balstoties uz pētnieku un sadarbības partneru zināšanām un pieredzi: Augstvērtīgu dabas un rekreācijas teritoriju telpiskās plānošanas, ainavu dizaina izveidošanas metodika / Meža īpašnieku aptauja par ekosistēmu pakalpojumu pieejas piemērošanas iespējām / Mežizstrādes tehnoloģiju un normatīvo aktu izvērtējums.

  • Tiks veikta ekosistēmu pakalpojumu kartēšana.

  • Tiks veikta ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas, atlases un analīzes algoritmu bibliotēka.

  • Tiks veikta tehnoloģijas izstrāde, par pamatu ņemot dabai un rekreācijai vērtīgās meža platības.

Partneri: Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (vadošais partneris), SIA “Rīgas meži”, SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, SIA “SunGIS”, SIA “RGP”, Biedrība “Latvijas Mednieku savienība”, Biedrība “Pierīgas partnerība”, SIA “Niedrāji MR”.

Finansējums: projekts tiek realizēts ar ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākuma “Sadarbība” 16.1. apakšpasākumam “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” finansiālo atbalstu.

Vairāk par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: ŠEIT.