Par meža apsaimniekošanas plānošanu un mežu kopšanu

Meža apsaimniekošanas plānošana SIA “Rīgas meži” notiek laika un telpas mērogā sākot no ilgtermiņa, ainavas līmeņa uz ikgadēju, detalizētu skatījumu. Plānojuma pamatā ir Meža apsaimniekošanas plāns (MAP), kurš tiek balstīts uz ainavu ekoloģisko plānojumu (AEP) ainavas līmenī, mežizstrādes apjomu, nosakot maksimāli pieļaujamo ciršanas apjomu katrai mežniecībai, meža iecirknim.

Ikgadējā fonda plānošana noteic taktisko mežsaimniecisko darbu plānojumu plānošanas vienību līmenī, objektīvu apstākļu dēļ koriģējot MAP plānotās cirsmu vietas nogabalu līmenim. Pēc fonda izstrādes, ik gadu tiek sagatavoti meža monitoringa pārskati, kuros ir:

  • koriģēts MAP uzņēmumu raksturojošs apraksts,

  • atskaite par MAP plānotā cirsmu fonda ikgadējo izpildi.

AEP noteiktajās dabas un rekreācijas zonās, pilsētu teritorijās, balstoties uz MAP un AEP zonējumu, dabas un citām vērtībām, tiek izstrādāti lokāli ainavu dizaina plāni. Uzņēmuma mājaslapā tiek izsludināta šo plānu sabiedriskā apspriešana vai sabiedriskā informēšana, ieteikumu, nepieciešamības gadījumā koriģējot plānotos mežsaimnieciskos darbus.