Telpu nomas sludinājums Brasas un Purvciema apkaimēs

Iesniegt līdz:

“SIA “Rīgas meži”, atbilstoši 29.10.2013. Ministru kabineta noteikumos Nr. 1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” noteiktajam, paziņo par nepieciešamību nomāt telpas un zemi  daļas “Dārzi un parki” vajadzībām.

Viens plānotais nomas objekts ir darbinieku uzturēšanās telpas ar saimniecības ēku, ar vēlamo atrašanās vietu Brasas apkaimē, otrs plānotais nomas objekts ir teritorija (zeme) Purvciema apkaimē. Nomas objektiem izvirzītās prasības noteiktas nomas sludinājumā noteiktajās prasībās.

Persona, kura vēlas piedāvāt nomai nekustamo īpašumu,  iesniedz SIA “Rīgas meži” piedāvājumu atbilstoši sludinājumā noteiktajām tehniskajām prasām.  Piedāvājums jāiesniedz līdz 09.10.2023. plkst. 10.00 slēgtā aploksnē SIA “Rīgas meži” centrālajā birojā Ojāra Vācieša ielā 6, k-1, Rīgā (darba dienās laikā no plkst. 9.00 līdz 17.00) , uz kuras norāda iznomāšanas pretendentu un atsauci uz SIA “Rīgas meži” nomas sludinājumu. Vai nosūtot pa pastu uz norādīto adresi, vai nosūtot parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz elektroniskā pasta adresi [email protected] (tematā norādot atsauci uz SIA “Rīgas meži” nomas sludinājumu).”

Citi konkursi

Skatīt visus

Iesniegt līdz:

Telpu nomas sludinājums Brasas un Purvciema apkaimēs

“SIA “Rīgas meži”, atbilstoši 29.10.2013. Ministru kabineta noteikumos Nr. 1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē...

Iesniegt līdz:

Telpu nomas sludinājums

SIA “Rīgas meži” paziņo, ka tā uzsāk iznomāšanas procedūru SIA ”Rīgas meži” centrālā biroja, stāvvietas un noliktavas vajadzībām laika posmā no 01.11.2021. līdz 28.02.2022. un informē, ka tiek...

Iesniegt līdz:

Telpu nomas sludinājums

SIA “Rīgas meži” paziņo, ka tā uzsāk iznomāšanas procedūru SIA ”Rīgas meži” centrālā biroja, stāvvietas un noliktavas vajadzībām un informē, ka tiek meklētas telpas Rīgas pilsētas administratīvajās...