Koku stādīšanas talku piedāvājumi

SIA “Rīgas meži” vides izglītības programma “EkVidO” uzņēmuma teritorijās piedāvā iespēju piedalīties meža stādīšanas talkās.

Koku stādīšanas sniedz lielisku ieguldījumu gan dabai, gan sabiedrībai. Tādēļ koku stādīšanas talkas:

  • apkārtējās vides ietekmes mazināšana: koki absorbē oglekļa dioksīdu no atmosfēras un izdala skābekli, kas ir nepieciešams ikvienai dzīvai būtnei un ir būtiski cīņā pret klimata pārmaiņām;

  • gaisa kvalitātes un veselības uzlabošanas: koki absorbē piesārņotājus no gaisa, piemēram, oglekļa monoksīdu un daļiņu vielas, un var palīdzēt samazināt apkārtējo iedzīvotāju elpceļu slimību risku;

  • praktiski ieguvumi: koki var sniegt praktiskus labumus iedzīvotājiem, piemēram, nodrošināt ēnu un atpūtas iespējas ikvienam cilvēkam;

  • sociālie un ekonomiskie ieguvumi: papildus koki var uzlabot vides estētisko pievilcību, padarot attiecīgo teritoriju pievilcīgāku apkārtējiem iedzīvotājiem un potenciālajiem apmeklētājiem, veicinot ar to saistošu pakalpojumu un ekonomisko procesu attīstību;

  • augsnes erozijas novēršana: koki var palīdzēt novērst augsnes eroziju, it īpaši apgabalos, kurus bieži skar nogruvumi vai plūdi.

Aicinām iepazīties ar mūs talku piedāvājumu: