Talku piedāvājumi

Adrese un kontakti

 Nr.

 Darbība vai pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena, EUR (bez

PVN)

Cena, EUR (ar PVN)

3.

Talkas SIA "Rīgas meži" teritorijā

3.1.

Meža atjaunošanas talka

Pakalpojums tiek organizēts SIA "Rīgas meži" teritorijās, kur iepriekš ir bijis mežs.

 

"Rīgas meži" nodrošina augsnes / vietas sagatavošanu ar speciālu tehniku, uzņēmuma kokaudzētavā "Norupe" izaudzētus stādus, stādīšanas instrumentus, kā arī darbinieku atbalstu un konsultācijas par darbu veikšanu.

 

1 ha teritorija ir piemērota 20 cilvēku 3-4 stundu darbam.

1 ha

775,22

938,01

3.2.

Jaunas mežaudzes stādīšana un veidošana

Pakalpojums tiek organizēts SIA "Rīgas meži" teritorijās, kur iepriekš (vismaz 20 gadus) koki nav auguši vai degradētās teritorijās.

"Rīgas meži" nodrošina augsnes / vietas sagatavošanu ar speciālu tehniku, uzņēmuma kokaudzētavā "Norupe" izaudzētus stādus un to stādīšanu, tuvākos gadus nodrošina iestādītā materiāla agrotehnisko kopšanu, kā arī mežaudzes turpmāko kopšanu un apsardzību, līdz koki sasniedz 50 gadu vecumu.

Tiek uzskaitīts mežaudzes piesaistītais CO2 apjoms

Priedes stādīšana

1 ha

3893,44

4711,06

Bērza stādīšana

1 ha

3667,09

4437,18

Egles stādīšana

1 ha

3480,25

4211,10

Melnalkšņa stādīšana

1 ha

3667,09

4437,18

3.3.

Jaunas mežaudzes stādīšanas talkas organizēšana un mežaudzes veidošana

Pakalpojums tiek organizēts SIA "Rīgas meži" teritorijās, kur iepriekš (vismaz 20 gadus) koki nav auguši vai degradētās teritorijās.

"Rīgas meži" nodrošina augsnes / vietas sagatavošanu ar speciālu tehniku, uzņēmuma kokaudzētavā "Norupe" izaudzētus stādus, stādīšanas instrumentus, kā arī darbinieku atbalstu un konsultācijas par darbu veikšanu.

Tāpat uzņēmums tuvākos gadus nodrošina iestādītā materiāla agrotehnisko kopšanu, kā arī mežaudzes turpmāko kopšanu un apsardzību, līdz koki sasniedz 50 gadu vecumu.

Tiek uzskaitīts mežaudzes piesaistītais CO2 apjoms.

Priedes stādīšana

1 ha

4320,67

5228,01

Bērza stādīšana

1 ha

4182,73

5061,10

Egles stādīšana

1 ha

3966,41

4799,36

Melnalkšņa stādīšana

1 ha

4182,73

5061,10


Vides izglītības programmas "EkVidO" maksas pakalpojumu cenrādis. Apstiprināts ar SIA "Rīgas meži" valdes lēmumu nr.8, protokols nr. 10, 21.03.2024.

[1]  Nodarbību pakalpojumu saņēmējiem (maksātājiem) tiek piemērota atlaide 10% apmērā:

  • juridiskām personām un iestādēm, kuru juridiskā adrese ir reģistrēta SIA “Rīgas meži” apsaimniekoto teritoriju pašvaldībās;

  • fiziskām personām, kuru deklarētā dzīvesvietas adrese ir reģistrēta SIA “Rīgas meži” apsaimniekoto teritoriju pašvaldībās.

[2]   Ekskursiju un nodarbību vadīšanai SIA “Rīgas meži” apsaimniekotajās teritorijās, kas atrodas ārpus vides izglītības centra “EkVidO” un ārpus Rīgas pilsētas robežām tiek piemērots 20% uzcenojums.

[3]   Bērnam (līdz 6 g.v.), politiski represētai personai, pieaugušajam ar 1. un 2.grupas invaliditāti, pavadonim personai ar invaliditāti (1.gr. vai personai ratiņkrēslā), bērnu namu, internātskolu, sociālās aprūpes centru audzēknim kopā ar atbildīgo pavadošo personu (aizbildni, audzinātāju vai pedagogu, kā arī viņu pavadoni) tiek piešķirta bezmaksas ieeja.

[4]   Klātienē uzrādot derīgu apliecību "Goda ģimene" ("3+Ģimenes karte") vai LT (Šeimos kortele), vai EST (Perekaart ) karti un personu apliecinošu dokumentu, attiecīgā persona iegūst 20% atlaidi.

[5]   Laika posmā no 1.janvāra līdz 1.martam nomas pakalpojumiem tiek piemērota 20% atlaide.

[6]  Noma maksa brīvdienās tiek aprēķināta, piemērojot pakalpojumiem papildu maksu 10% apmērā.

[7]   Ekskursiju vadīšanai un ekskursijā iekļautai ugunskura nomai ārpus darba laika un brīvdienās piemērot 20% uzcenojumu.