Jaunas mežaudzes stādīšanas talkas organizēšana un mežaudzes veidošanas talka

Pakalpojums tiek organizēts SIA “Rīgas meži” teritorijās, kur iepriekš (vismaz 20 gadus) koki nav auguši vai degradētās teritorijās. “Rīgas meži” nodrošina augsnes / vietas sagatavošanu ar speciālu tehniku, uzņēmuma kokaudzētavā “Norupe” izaudzētus stādus, stādīšanas instrumentus, kā arī darbinieku atbalstu un konsultācijas par darbu veikšanu.

Tāpat uzņēmums tuvākos gadus nodrošina iestādītā materiāla agrotehnisko kopšanu, kā arī mežaudzes turpmāko kopšanu un apsardzību, līdz koki sasniedz 50 gadu vecumu.

Uzskaitītais mežaudzes piesaistītais CO2 apjoms, tiek nodots pakalpojuma pircējam.