Zemes gabala zemes vienības daļas 50 (piecdesmit) m2 platībā iznomāšana, kadastra apzīmējums: 0100 095 0030, Mežaparkā

Piedāvājuma iesniegšana:

Virsraksts Zemes gabala zemes vienības daļas 50 (piecdesmit) m2 platībā iznomāšana, kadastra apzīmējums: 0100 095 0030, Mežaparkā
Izsoles veids Nomas tiesību izsole

Izsoles rezultāti:

Izsoles uzvarētājs un nomas maksa mēnesī:

SIA “Ufogolf Latvija” reģistrācijas nr. 40103325861, 1650 EUR gadā + PVN 21 %