Zaru un ciršanas atlieku piedāvājums, nr. 800-2023-060

Piedāvājuma iesniegšana:

Virsraksts Zaru un ciršanas atlieku piedāvājums, nr. 800-2023-060

Izsoles rezultāti:

Izsole nr. 800-2023-060 ir noslēgusies. Izsole atzīta par nenotikušu, atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumu 6.1.4. punktam.