Nomas tiesību izsole, kadastra numurs: 01000950040

Piedāvājuma iesniegšana:

Virsraksts Nomas tiesību izsole, kadastra numurs: 01000950040
Izsoles veids Par Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo telpu ar adresi Kokneses prospekts 39, Rīga ar telpu grupas kadastra apzīmējumu 0100 095 0040 021 003 un pieguļošā zemes gabala daļas ar adresi Ostas prospekts 11, Rīga ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 Mežaparkā iznomāšanu

Izsoles rezultāti:

Iznomātā teritorija

Izsoles uzvarētājs (nomas maksa mēnesī)

Telpas ar kopējo platību 36,6 m2 un pieguļošā zemes gabala daļas ar kopējo platību 134 m2

SIA “Amaretto”, reģistrācijas numurs: 40203358267, 943,00 EUR / mēnesī (bez PVN)