Medību tiesību nomas izsole Mārupes novadā

Piedāvājuma iesniegšana:

Virsraksts Medību tiesību nomas izsole Mārupes novadā

Izsoles rezultāti:

Izsole ir noslēgusies. 05.04.2024. noslēgts medību tiesību nomas līgums ar SIA “4BF Company”, reģistrācijas Nr. 43603090726.