Meža apsaimniekošanas plāna grozījumi

Ievērojot Rīgas domes, kā SIA "Rīgas meži" kapitāldaļu turētāja uzstādījumu par dabas un rekreācijas teritoriju saudzīgu apsaimniekošanu un to, ka "dabas skaitīšanas" ietvaros noslēdzies aizsargājamo meža biotopu apzināšanas process, kura rezultātā ir apzināti Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamie meža biotopi, kā arī pamatojoties uz izstrādāto ainavu ekoloģiskā plāna zonējumu, "Rīgas mežu" Mežsaimniecības daļas Meža apsaimniekošanas plānošanas nodaļa ir sagatavojusi "Meža apsaimniekošanas plāna" grozījumus. 

Grozījumi apstiprināti SIA "Rīgas meži" valdē un tos akceptējusi atbildīgā – Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja (14.09.2021.).