Kārtība, kādā saņemama ATĻAUJA transporta līdzekļa iebraukšanai kultūras un atpūtas parkā “Mežaparks”

Drukāt

 

Lai nodrošinātu kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” (turpmāk - “Mežaparks” ) teritorijas aizsardzību, parkā tiek ierobežota mehānisko transporta līdzekļu kustība, atļaujas iebraukšanai un stāvēšanai izsniedzot šādos gadījumos* :

·        lai nodrošinātu piekļuvi personas nekustamajam īpašumam, deklarētajai dzīvesvietai vai darbavietai;

·        lai nodrošinātu piekļuvi objektam, kurā persona veic saimniecisko darbību vai komercdarbību, vai arī tai ir noslēgts īres/nomas līgums par teritorijas, ēkas īri/nomu;

·        īslaicīgai vai periodiskai kravas iekraušanai, izkraušanai un/ vai preču piegādei Mežaparka teritorijā, lai nodrošinātu preču piegādi tur esošajiem tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas objektiem (atļauta tikai laikā no plkst. 20.00 līdz plkst. 11.00);

·        lai veiktu “Mežaparka” teritorijā labiekārtošanas darbus, būvdarbus vai apkopi;

·        lai nodrošinātu “Mežaparka” apsaimniekošanu un uzturēšanu;

·        publiska pasākuma norises tehniskajai nodrošināšanai vai vienreizējas komercdarbības veikšanai;

 1.     Lai saņemtu atļauju iebraukšanai Mežaparkā, ir jāaizpilda iesnieguma forma (skat. iesnieguma forma) un parakstītu jānosūta uz e- pasta adresi: rigasmezi@rigasmezi.lv 

2.     Pēc iesnieguma saņemšanas 3 darba dienu laikā tiek pieņemts lēmums par atļaujas izsniegšanu. Par pieņemto lēmumu prasītājs tiek informēts izmantojot norādīto e-pasta adresi vai telefona numuru.

3.     Atļaujas veidu, pārvietošanās maršrutu un derīguma termiņu nosaka SIA “Rīgas meži”, izvērtējot iesniegumā norādīto informāciju.

4.     Atļauju var izņemt personīgi, iepriekš sazinoties un vienojoties par saņemšanas laiku. Saņemot atļauju ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Kontaktpersona: Daļas "Dārzi un parki" vadītāja vietniece Zane Pabērza, e – pasts: zane.paberza@rigasmezi.lv.

5.   Par iebraukšanas atļaujām, lai nokļūtu Mežaparka Lielajā estrādē vai Zaļajā teātrī aicinām sazināties ar Ziemeļrīgas kultūras apvienību – tālrunis +371 67037223, e-pasts: ziemelriga@riga.lv.

* Kārtību, kādā tiek nodrošināta atļauju izsniegšana iebraukšanai un stāvēšanai  kultūras un atpūtas parkā “Mežaparks”  nosaka 26.08.2014. Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.115 “”Mežaparka” apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi” https://rigasmezi.lv/lv/mezaparks/mezaparka_apsaimniekosanas_un_aizsardzibas_saistosie_noteikumi/

LGR Blok ne najden: [google_analytics]
Current category is: [Iebraukšanas atļauju izsniegšanas kārtība]. ID: [539]