Iebraukšanas atļauju izsniegšanas kārtība

Drukāt
 • Kārtība, kādā saņemama ATĻAUJA transporta līdzekļa iebraukšanai kultūras un atpūtas parkā “Mežaparks”

   

  Lai nodrošinātu kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” (turpmāk - “Mežaparks” ) teritorijas aizsardzību, parkā tiek ierobežota mehānisko transporta līdzekļu kustība, atļaujas iebraukšanai un stāvēšanai izsniedzot šādos gadījumos* :

  ·        lai nodrošinātu piekļuvi personas nekustamajam īpašumam, deklarētajai dzīvesvietai vai darbavietai;

  ·        lai nodrošinātu piekļuvi objektam, kurā persona veic saimniecisko darbību vai komercdarbību, vai arī tai ir noslēgts īres/nomas līgums par teritorijas, ēkas īri/nomu;

  ·        īslaicīgai vai periodiskai kravas iekraušanai, izkraušanai un/ vai preču piegādei Mežaparka teritorijā, lai nodrošinātu preču piegādi tur esošajiem tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas objektiem (atļauta tikai laikā no plkst. 20.00 līdz plkst. 11.00);

  ·        lai veiktu “Mežaparka” teritorijā labiekārtošanas darbus, būvdarbus vai apkopi;

  ·        lai nodrošinātu “Mežaparka” apsaimniekošanu un uzturēšanu;

  ·        publiska pasākuma norises tehniskajai nodrošināšanai vai vienreizējas komercdarbības veikšanai;

  Lasīt vairāk
LGR Blok ne najden: [google_analytics]
Current category is: [Iebraukšanas atļauju izsniegšanas kārtība]. ID: [539]