RĪGAS MEŽU 2022.gada Ilgtspējas pārskats: apliecinājums uzņēmuma ambīcijām un sasniegtajam ilgtspējas jomā

Ir sagatavots un publicēts SIA “Rīgas meži” 2022.gada Ilgtspējas pārskats. Šajā pārskatā ietverto datu kvalitāti, caurspīdīgumu un salīdzināmību nodrošina starptautisko ilgtspējas ziņošanas standartu vadlīniju ievērošana dokumenta izstrādē. Pārskats atrodams uzņēmuma mājaslapā: ŠEIT.

Uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Anita Skudra: “Šis pārskats uzskatāmi apliecina mūsu ambīcijas ilgtspējas jomā un progresu tās nozīmīgākajos aspektos! Īpaši svarīgi, ka ar 2022.gada pārskatu esam spēruši būtisku soli tālāk. Proti, dokumentā integrēta arī liela daļa Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvas (CSRD) prasību!”

Tāpat “Rīgas meži” uzsākuši pāreju uz jauno ilgtspējas ziņošanas praksi. Uzņēmuma mērķis ir uzsākt pilna apjoma nefinanšu ziņošanu jau no 2025.gada!  

Būtiskākie Ilgtspējas pārskata aspekti, rādītāji un sasniegumi 2022.gadā 

Ikviena uzņēmuma, arī “Rīgas mežu”, vērtību mūsdienās veido gan tā finanšu rādītāji – peļņa, apgrozījums un kapitāla vērtība, gan tikpat nozīmīga loma ir nefinanšu rādītājiem. Tie atspoguļo organizācijas sniegumu ilgtspējas jomā, tostarp attieksmi pret darbiniekiem, apkārtējo vidi u.c. Piemēram:

 • Pārvaldība:

  • izveidota un praksē tiek īstenota labas korporatīvās pārvaldības sistēma, t.sk. izstrādātas un tiek īstenotas politikas atbilstoši Rīgas domes iekšējiem noteikumiem nr. 4 “Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība”,

  • izveidota un praksē tiek īstenota iekšējās kontroles sistēma u.c.,

 •  Vide:

  • stiprināta atbildīga meža apsaimniekošana, kas ļauj gūt ienākumus no koksnes resursiem, saglabājot meža rekreatīvo un ainavisko vērtību,

  • atjaunotas meža platības: 404,37 ha un piesaistītā CO2 apjoma palielinājums: 5,8%,

  • īstenoti bioloģisko daudzveidību veicinoši pasākumi, piemēram, savvaļas augu pļavu attīstība, īpaši aizsargājamu dabas teritoriju paplašināšana,

  • būtiski samazināts pilsētas apstādījumos izmantotā minerālmēslojuma apjoms,

  • veikti zaļie iepirkumi: 21,

  • uzsākta uzņēmuma pārvaldībā esošo degradēto teritoriju izpēte un to attīstīšanas iespēju apzināšana, t.sk. sadarbībā ar ekspertiem u.c.,

 • Cilvēkresursi:

  • pirmo reizi definēti skaidri darbinieku snieguma novērtējuma kritēriji, uzsākta pilnvērtīga darba vietā notikušo nelaimes gadījumu uzskaite,

  • darbinieku iesaistes indekss: 77,9 punkti no 100 (nozarē: 71 punkts),

  • personāla apmierinātība: 66% un mainība: 7%,

  • izlīdzināta plaisa starp vīriešu un sieviešu bruto stundas izpeļņu: 0,3%, kas ir būtiski mazāk nekā vidēji valstī (17,1%) u.c.


Par SIA “Rīgas meži”

SIA “Rīgas meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums. Tas rūpējas par 62 000 ha mežiem, 446 ha Rīgas parkiem un apstādījumiem, kā arī par 367 ha kultūras un atpūtas parku “Mežaparks” un par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai.

Uzņēmumā ir Daugavas, Gaujas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava “Norupe” un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmumam ir vides izglītības centrs un programma “EkVidO2” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS”.

Uzņēmuma objekti un teritorijas atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.

Uzņēmums ievēro labas korporatīvās pārvaldības principus. “Rīgas meži” ieguvuši starptautiskus sertifikātus, kas apliecina videi draudzīgu, ekonomiski pamatotu, sociāli atbildīgu un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu.

2021.gadā “Rīgas mežiem” Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Tāpat 2021.gadā uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”.

2023.gadā “Rīgas meži” otro reizi uzņēmuma vēsturē piedalījās Ilgtspējas indeksā – ierindojās Zelta kategorijā, kā arī saņēma balvu “Ilgtspējas čempions” par straujāko izaugsmi Ilgtspējas indeksā.

Lai veicinātu klimatneitralitāti un aizsargātu dabu, 2023.gadā izveidots nodibinājums “Rīgas mežu fonds”. Šajā pašā gadā uzņēmums pievienojās iniciatīvai “Misija Nulle”, kā mērķis ir rūpēties par “Rīgas mežu” darbiniekiem, viņu veselību un drošību, kā arī parakstīja Latvijas Dažādības hartu.

Papildinformācijai:

Ieva Bērziņa

“Rīgas meži”, Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa

29215857, [email protected]

www.rigasmezi.lv

https://www.facebook.com/RigasMezi

https://www.facebook.com/RigasDarziParki

https://www.facebook.com/EkVidO2/

https://www.facebook.com/parksmezhaparks/

Citi raksti

Skatīt visus

Attēlā ir logo - austoša saule uz kāpas fona, saulē ir trīs priežu silueti
Galerija

04.04.2024.

RĪGAS MEŽI paraksta līgumu par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu

Šodien, 2024. gada 4. aprīlī SIA “Rīgas meži” parakstīja līgumu ar SIA “Stiga RM” par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu. Pārdošanas process īstenots, ievērojot labas pārvaldības principus, saskaņā ar...

Afiša Pavasara putnu būrīšu talkai. Okera krāsas fons, labajā malā liels zvirbulis, kreisajā malā koku zari
Galerija

04.04.2024.

RĪGAS MEŽI turpina Pavasara putnu būrīšu talkas. Šajā piektdienā – Kronvalda parkā

Piektdien, 2024.gada 5.aprīlī plkst. 16.00 SIA “Rīgas meži” apsaimniekotajā Kronvalda parkā notiks uzņēmuma vides izglītības programmas “EkVidO” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS” sestā Pavasara putnu...

Afiša Pavasara putnu būrīšu talkai Esplanādē. Zaļš fons un labajā malā liels zvirbulis
Galerija

03.04.2024.

RĪGAS MEŽI turpina Pavasara putnu būrīšu talkas. Šajā ceturtdienā, “Ēnu dienas” ietvaros, talka notiks Esplanādē

Ceturtdien, 2024.gada 4.aprīlī plkst. 10.00 SIA “Rīgas meži” apsaimniekotajā Esplanādes parkā notiks uzņēmuma vides izglītības programmas “EkVidO” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS” piektā Pavasara putnu...