Zemes gabala zemes vienības daļas 2 (divu) m2 platībā iznomāšana, kadastra apzīmējums: 0100 095 0030, Mežaparkā

Piedāvājuma iesniegšana:

Virsraksts Zemes gabala zemes vienības daļas 2 (divu) m2 platībā iznomāšana, kadastra apzīmējums: 0100 095 0030, Mežaparkā
Izsoles veids Nomas tiesību izsole

Izsoles rezultāti:

Izsoles uzvarētājs un nomas maksa mēnesī:

Euronet 360 Finance Limited, Latvijas Filiāle, reģistrācijas nr. 40203219803, 90 EUR mēnesī + PVN 21 %