Zaru un ciršanas atlieku piedāvājums Nr. 800-2023-045

Virsraksts Zaru un ciršanas atlieku piedāvājums Nr. 800-2023-045

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr. 800-2023/045 ir noslēgusies.

Augstākās cenas piedāvājumu izsoles 1.daļā iesniedza – SIA “Latvijas bioenerģijas uzņēmums”