Zaru un ciršanas atlieku piedāvājums Nr. 800-2023-029

Virsraksts Zaru un ciršanas atlieku piedāvājums Nr. 800-2023-029

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr. 800-2023/029 ir noslēgusies.
Izsole atzīta par nenotikušu, atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumu 5.11. punktam.

Pievienotie faili