Zaru un ciršanas atlieku piedāvājums Nr. 800-2023-012

Virsraksts Zaru un ciršanas atlieku piedāvājums Nr. 800-2023-012

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr. 800-2023/012 ir noslēgusies.
Augstākās cenas piedāvājumu 1.daļā iesniedza SIA “Latvijas bioenerģijas uzņēmums”.
Augstākās cenas piedāvājumu 2.daļā iesniedza SIA “Latvijas bioenerģijas uzņēmums”.