Zaru un ciršanas atlieku piedāvājums Nr. 800-2022-058

Virsraksts Zaru un ciršanas atlieku piedāvājums Nr. 800-2022-058

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr. 800-2022/058 ir noslēgusies.
Izsoles 1.daļa atzīta par nenotikušu, atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumu 6.1.2. punktam.