Rakstveida izsole Zemes gabala Olaines novadā nomas un apbūves tiesības (elektronisko sakaru torņa būvniecībai) piešķiršana”

Virsraksts Rakstveida izsole Zemes gabala Olaines novadā nomas un apbūves tiesības (elektronisko sakaru torņa būvniecībai) piešķiršana”

Izsoles rezultāti:

Izsole “Zemes gabala Olaines novadā nomas un apbūves tiesības (elektronisko sakaru torņa būvniecībai) piešķiršana” ir pārtraukta.