Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku pievešanai un šķeldošanai Nr. 800-2022/024

Virsraksts Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku pievešanai un šķeldošanai Nr. 800-2022/024

Izsoles rezultāti:


Izsole Nr. 800-2022/024 ir noslēgusies.
Augstākās cenas piedāvājumu izsoles 1.daļā iesniedza – SIA “Raja K.T.”
Augstākās cenas piedāvājumu izsoles 2.daļā iesniedza – SIA “Raja K.T.”
Augstākās cenas piedāvājumu izsoles 3.daļā iesniedza – SIA “Raja K.T.”
Augstākās cenas piedāvājumu izsoles 4.daļā iesniedza – SIA “Raja K.T.”