Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku pievešanai un šķeldošanai Nr. 800-2022/015

Virsraksts Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku pievešanai un šķeldošanai Nr. 800-2022/015

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr. 800-2022/015 ir noslēgusies.
Augstākās cenas piedāvājumu izsoles 1.daļā iesniedza – SIA “Laskana-Mežs”
Augstākās cenas piedāvājumu izsoles 2.daļā iesniedza – SIA “Laskana-Mežs”
Augstākās cenas piedāvājumu izsoles 3.daļā iesniedza – SIA “Laskana-Mežs”
Augstākās cenas piedāvājumu izsoles 4.daļā iesniedza – SIA “Laskana-Mežs”