Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2021/043

Virsraksts Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2021/043

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr. 800-2021/043 ir noslēgusies.
Augstākās cenas piedāvājumu izsoles 1.daļā iesniedza – SIA “Laskana-Mežs”
Augstākās cenas piedāvājumu izsoles 2.daļā iesniedza – SIA “Raja K.T.”