Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2021/041

Virsraksts Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2021/041

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr. 800-2021/041 ir noslēgusies.
Augstākās cenas piedāvājumu izsoles 1.daļā iesniedza – SIA “Laskana-Mežs”.