Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2021/030

Virsraksts Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2021/030

Izsoles rezultāti:


Izsole Nr. 800-2021/030 ir noslēgusies.
Augstākās cenas piedāvājumu izsoles 1.daļā iesniedza – SIA “MKM Grupa”.