Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2021/027

Virsraksts Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2021/027

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr. 800-2021/027 ir noslēgusies.
Augstākās cenas piedāvājumu izsoles 1.daļā iesniedza – SIA “MKM Grupa”.