Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2021/022

Virsraksts Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2021/022

Izsoles rezultāti:

 

Izsole Nr. 800-2021/022 ir noslēgusies.
Augstākās cenas piedāvājumu izsoles 1.daļā iesniedza – SIA “Laskana-Mežs”.