Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2021/003

Virsraksts Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2021/003

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr. 800-2021/003 ir noslēgusies.
Augstākās cenas piedāvājumu izsoles 1.daļā iesniedza – OU “Reinpaul”.