Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2020/035

Virsraksts Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2020/035

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr. 800-2020/035 ir noslēgusies.
Augstākās cenas piedāvājumu izsoles 1.daļā iesniedza – SIA “Kokaudze”
Augstākās cenas piedāvājumu izsoles 2.daļā iesniedza – SIA “Kokaudze”