Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2020/033

Virsraksts Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2020/033

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr. 800-2020/033 ir noslēgusies.
Augstākās cenas piedāvājumu izsoles 1.daļā iesniedza – SIA “R Grupa”