Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2017/058

Virsraksts Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2017/058

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr.800-2017/058 ir noslēgusies.
Uzvarēja:
1.daļā – tiek pasludināta par nenotikušu saskaņā ar izsoles noteikumu punktu Nr.3.6.
2.daļā – OU “Reinpaul” .
 

Pievienotie faili