Piedāvājums šķeldas un skaidas iegādei SIA „Rīgas meži” kokzāģētavā „Norupe” Nr.420-2014/izs.001

Virsraksts Piedāvājums šķeldas un skaidas iegādei SIA „Rīgas meži” kokzāģētavā „Norupe” Nr.420-2014/izs.001

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr.420-2014/izs.001  noslēgusies  bez rezultātiem, jo šķeldas un skaidas  izsolē  piedāvātā vidējā svērtā cena par   1 ber.m3 ir zemāka nekā slēptā cena.