Piedāvājums skaidas iegādei kokzāģētavā "Norupe" Nr. 420-2016/037

Virsraksts Piedāvājums skaidas iegādei kokzāģētavā "Norupe" Nr. 420-2016/037

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr.420-2016/037 ir noslēgusies.
Uzvarēja:
1.daļā SIA " Graanul Pellets" " ar vidējo svērto cenu par (1) ber m3 visam skaidas sortimentam kopā: 9.26 EUR bez PVN.
Pievienotie faili