Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2016/003

Virsraksts Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2016/003

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr.800-2016/003 ir noslēgusies.
Uzvarēja:
1.daļā – (Gaujas mežniecība, Garkalnes iec., 177/178.kv.) SIA "LatIgMa" ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 74,70 EUR bez PVN.
2.daļā – (Gaujas mežniecība, Garkalnes iec., 177/178.kv.) SIA "Waldwood" ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 56,78 EUR bez PVN.
3.daļā – (Gaujas mežniecība, Garkalnes iec., 177/178.kv.) SIA "Waldwood" ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 61,20 EUR bez PVN.
4.daļā – (Gaujas mežniecība, Garkalnes iec., 177/178.kv.) SIA "IBIZA" ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 32,22 EUR bez PVN.

 

Pievienotie faili